Gabinet do czytania

SPRAWY SPADKOWE

Dokumenty niezbędne do czynności związanych z prawem spadkowym

Dokumenty niezbędne do czynności związanych z prawem spadkowym


I) Oświadczenia spadkowe o przyjęciu lub odrzuceniu spadku: Odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców wraz z ich adresami


II) Testamenty: dowód osobisty spadkodawcy


III) Akty poświadczenia dziedziczenia:

  • W przypadku sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia konieczne jest dostarczenie w oryginale wszystkich dokumentów związanych identyfikacją osób biorących udział w postępowaniu oraz konieczne jest OSOBISTE stawiennictwo wszystkich osób (jakiekolwiek pełnomocnictwa nie mogą w takim postępowaniu być honorowane).
  • Niezbędne aktualne dokumenty w oryginale pobiera się we Właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego, są to: skrócony akt zgonu, skrócone akty małżeństwa, skrócone akty urodzenia dotyczące osób uczestniczących w postępowania. Jeśli był sporządzony testament, także powinien być dostarczony w oryginale. Każda sprawa spadkowa jest inna, zatem w sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią.